วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.อำนาจหน้าที่

1. ภาษีป้าย
2 ภาษีที่ดิน
3 ภาษีโรงเรือน
4 อื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น: